Lokaal Belang Montferland
lokaal en betrokken

Lokaal Belang Montferland is een lokale politieke partij, een partij die een eigen verkiezingsprogramma opstelt zonder daarbij rekening te hoeven houden met regels en voorschriften van provinciale en landelijke afdelingen. 

Onze leden die zelf woonachtig zijn in de gemeente Montferland stellen het programma op, dit geënt op de gemeentelijke omstandigheden in Montferland.

Lokaal Belang Montferland is in de zomer van 2004 opgericht door 3 lokale politieke partijen om zo als een sterke partij te kunnen deelnemen aan de eerste
verkiezingen die in november 2004 werden gehouden voor de nieuwe fusiegemeente Montferland (vm. gemeenten Bergh en Didam) en die op 1 januari
2005 van start is gegaan.

Mocht u geïnteresseerd zijn in of lid willen worden van onze partij, neem dan contact met ons op en wij voorzien u graag van alle gewenste
informatie.Ik heb geleerd dat een lange wandeling en een rustig gesprek een geweldige combinatie is als je een brug wilt bouwen.

Seth Godin

TOON SCHEPERS, nieuwe Fractievoorzitter Lokaal Belang Montferland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, oktober 2023 ben ik gekozen tot fractievoorzitter.
Ik woon sinds 1999 weer in Didam, samen met mijn partner Lindy. We hebben twee honden Jim en Cooper, met wie ik dagelijks wandel in buurtschap Greffelkamp. Vooral de Nevelhorst is een favoriete plek. Daar vinden mooie ontmoetingen, gesprekken plaats met de Montferlandse inwoners.
Ik ben nu twee jaar met pensioen, althans op papier.
Mijn roots aan mijn moeders kant liggen in Stokkum, aan mijn vaders kant in Didam. Ik vind Peeskesbult een mooie bult. Ook daar loop ik graag. Mijmerend over de lange zomers die ik doorbracht als jöngkse op de boerderij van Ome Theet en tante Anna. De melkbussen stonden toen nog aan de straat.
Mijn carrière begon in meewerken in het ouderlijk horecabedrijf, het toenmalige Zwijnshoofd in Didam (ik heb heel wat envelop tellende bruidsparen naar huis gereden). Na een verkenning als grensdeclarant besloot ik alsnog Personeel en Organisatie te gaan studeren. Zo startte ik bij het toenmalige Arbeidsvoorziening, vandaag het UWV. Het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan. Ik heb uitzendbureaus opgezet, voor de bouw en voor vrachtwagenchauffeurs. Met name aan de tijd met de mannen op de weg, heb ik goede herinneringen. Hard werken, want transport gaat altijd door. Later hielp met de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankbaar werk. De sociale component verbonden aan resultaat zowel voor de werkgever als de werknemer loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Dit drijft mij ook in de politiek. Montferland een beetje mooier maken, voor de inwoners, voor het bedrijfsleven, met oog voor een duurzame toekomst. Want we wonen op een uitzonderlijk mooie plek. Voor de bult, over de bult én op de bult!
Als duurzame vrijwilliger ben ik lid van de zwerfvuilbrigade ‘Houd Didam schoon’. Met een tof team vuil prikken en het aantal deelnemers groeit nog steeds. Via een aantal functies in de Greffelkampse Wijkraad, sinds 2012, ben ik de bij lokale politieke politiek betrokken geraakt. De basis van mijn politieke inhoud vind ik in de ontmoetingen met de inwoners van Montferland. En ik voel me als een vis in het water. Ik kan echt bijdragen aan jullie toekomst.
Wat vindt u, jij belangrijk? Waar lig je wakker van, waar droom je van?
Graag ga ik in gesprek, niet over twee jaar bij gemeenteraadsverkiezingen van 2026, maar nu.
Kan ik iets voor jou betekenen?  Bel mij via 06 28 49 67 09.